Mapy Google - kreator ścieżek - ulepszanie UI

| 0 komentarzy
Po serii ulepszania i dodawania nowych funkcjonalności do naszej aplikacji, pora na drobne poprawki i usprawnienia w ich obsłudze. Tym razem na tapecie znajdzie się dopasowywanie okna do rozmiaru narysowanej linii, wyeliminowanie dodawania kilku linii po wielokrotnym naciśnięciu przycisku 'Nowa linia' oraz zamiana tego przycisku na menu kontekstowe.

Mapy Google - kreator ścieżek - zarządzanie wieloma liniami

| 0 komentarzy
Tym razem zajmiemy się metodami zarządzania wieloma ścieżkami, które zostały utworzone w naszym edytorze. Opracujemy elementy odpowiedzialne za listowanie ścieżek, wyświetlanie współrzędnych aktywnej ścieżki oraz usuwanie wybranej linii.