Pseudoklasy CSS3

| 3 komentarzy
CSS w wersji 2 oferował zaledwie kilka, ale jakże przydatnych pseudoklas dla różnych znaczników stron. CSS3 zdecydowanie rozszerza te możliwości dzięki czemu mamy większą kontrolę nad elementami, co pozwala nam zaoszczędzić w kodzie szablonu oraz dodawania dodatkowych klas, a także używania JavaScriptu. Oto krótki przegląd pseudoklas dostępnych w CSS3.


Problem aktualizacji przeglądarek - analiza

| 1 komentarzy
Aktualizacja przeglądarek to w dzisiejszych czasach rzecz najzupełniej normalna. Jednak, aby użytkownicy chcieli dokonać aktualizacji potrzeba im motywacji (usunięte błędy bezpieczeństwa lub nowe możliwości i większa prędkość) lub sprowadzić cały ten proces do jak najprostszych czynności (np. autoaktualizacja w tle). W ten sposób osoba korzystająca ma aktualny program, a producent nie musi się troszczyć o wspieranie/łatanie poprzednich wersji. Jednak niektóre firmy mają z tym zdecydowany problem.


Generowanie dźwięku w HTML5

| 2 komentarzy
HTML5 od samego początku był projektowany pod kątem ścisłej integracji z multimediami takimi jak dźwięk czy wideo. Jednak przeglądając dokumentację brakuje pewnych metod - m.in. do generowania dźwięku. Co prawda Mozilla oraz Google już pracują nad rozszerzonym API do dźwięku, ale na ostateczną wersję musimy jeszcze trochę zaczekać. W międzyczasie powstała biblioteka, która omija ten problem przekazując jako źródło bezpośrednio dane binarne.