Google Developer Day 2011

| 0 komentarzy
Kolejny Google Developer Day w Pradze i kolejne świetne prezentacje o tematyce tworzenia stron/aplikacji internetowych w oparciu o najnowsze technologie. Dla mnie najciekawszy był potok prezentacji pod tytułem Chrome & HTML5. W trakcie wystąpień była mowa zarówno o zastosowaniach HTML5 w życiu codziennym jak i HTML5 z tzw. bleeding edge (WebRTC, WebIntents) itp. Zatem co słychać w technologiach internetowych wg Google? Oto krótka lista tego co mogliśmy zobaczyć na GDD.