Płaszczyzny w KML

| 0 komentarzy
Standard KML pozwala na definiowanie płaszczyzn z dowolną liczbą wierzchołków. Dodatkową opcją jest możliwość wykonywania otworów w płaszczyźnie - poprzez dodawanie wewnętrznych krawędzi. Podobnie jak w przypadku linii, płaszczyzna także może posiadać atrybut extrude, co powoduje, że jej wierzchołki są sprowadzane do powierzchni - co umożliwia łatwiejsze tworzenie modeli np. domków o płaskim lub jednospadowym dachu.


Jak zrobić domek w KML

| 0 komentarzy
Google Earth pozwala generować obiekty 3D na podstawie linii. Dzięki temu możemy utworzyć modele ścian, ogrodzeń, wyciągów narciarskich czy innych prostych modeli. Dodatkowo wykorzystując obiekt Polygon możemy uzupełnić model 3D o płaszczyzny poziomy i utworzyć na ich podstawie np. model domku.

Linie w Google Earth (KML)

| 1 komentarzy
Ostatnio była mowa o punktach - teraz czas na elementy charakterystyczne dla grafiki dwuwymiarowej - czyli liniach ale oczywiście w trójwymiarze. Dzięki temu oprócz x (wysokości) i y (szerokości) mamy dostęp do osi z czyli wysokości oraz innych bonusów płynących z 3D jak np. odniesienie linii do powierzchni, tworzenie "ścian" na podstawie linii, a co za tym idzie generowanie prostych modeli 3D.