TabNavigator, creationPolicy we Flexie

Pisząc ostatnio aplikację we Flexie/AIR'ze zauważyłem, że stosując komponent TabNavigator nie mam dostępu do obiektów, które znajdują się na innych niż domyślna zakładka. Wówczas pojawia się błąd Error #1009: Cannot access a property or method of a null object reference. Intuicyjnie wyczuwa się, że obiekty te są tworzone dynamicznie podczas otwierania zakładki, stąd brak do nich dostępu.
W celu inicjalizacji obiektów na wszystkich zakładach konieczne jest zdefiniowanieparametru creationPolicy ustawiając jego wartość na all. Poniżej przykład TabNavigatora z dwoma zakładkami oraz metodą wczytującą dane.


   
   
   
   


Mam nadzieję, że ta drobna uwaga pomoże zaoszczędzić czasu przy kolejnych prostych projektach.

Prześlij dalej:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz