Pierwsza animacja w KML

Rozszerzenie Google'a do standardu KML pozwala na definiowanie własnej animacji po Ziemi. Dzięki temu możemy przygotować prezentację najciekawszych miejsc i udostępnić je na swojej stronie lub jako osobny plik. Dodatkowo w trakcie trwania animacji możemy zmieniać niektóre właściwości obiektów umieszczonych na globie - takie jak kolor, wielkość czy widoczność.


Widok/Kamera

Jednym z podstawowych elementów animacji jest poruszanie się z miejsca na miejsce - czyli edycja pozycji widoku. Dlatego też na początku zajmiemy się w jaki sposób ustawiać kamerę w odpowiednim kierunku, a następnie przejdziemy do animacji.

Definicja widoku może być definiowana na dwa sposoby:
 • obiekt <LookAt> pozwala na prostą definicję widoku; w ramach konfiguracji dostępne są 5 właściwości punktu na który patrzymy:
  • szerokość geograficzna - <longitude>
  • wysokość geograficzna - <latitude>
  • odległość kamery od obiektu - <range>
  • wysokość punktu na powierzchnią - <altitude>
  • nachylenie kamery - <tilt>
  • obrót kamery wokół punktu - <heading>
<LookAt>
 <longitude>16.380712</longitude>
 <latitude>50.335302</latitude>
 <altitude>3</altitude>
 <heading>225</heading>
 <tilt>125</tilt>
 <range>20</range>
 <altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
 • obiekt <Camera> daje pełny dostęp do widoku poprzez 6 parametrów - jednak wówczas decydujemy o pozycji kamery a nie obiektu na który patrzymy; parametry są takie same jak dla obiektu LookAt jednak dotyczą pozycji kamery - wówczas uzyskujemy jeszcze dostęp do obrotu kamery (roll)

  • szerokość geograficzna - <longitude>
  • wysokość geograficzna - <latitude>
  • wysokość punktu na powierzchnią - <altitude>
  • nachylenie kamery- <tilt>
  • kierunek kamery - <heading> - domyślnie 0 - północ
  • skos kamery - <roll>
<Camera>
 <longitude>16.380712</longitude>
 <latitude>50.335302</latitude>
 <altitude>3</altitude>
 <heading>225</heading>
 <tilt>125</tilt>
 <roll>10</roll>
 <altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</Camera>

W przypadku, kiedy nie używamy obrotu kamery (tilt i roll) nie ma znaczenia, który obiekt zdefiniujemy. Łatwiej natomiast poruszać się jest z obiektem LookAt - ponieważ dokładnie wiemy, w które miejsce kamera będzie skierowana (a dokładniej na który punkt). Obiekt Camera natomiast umożliwia wszystkie osie obrotu kamery - co może być wymagane przy bardziej zaawansowanych animacjach.

Animacja/Tour

Animację rozpoczynamy znacznikiem <gx:Tour>. Następnie umieszczamy znacznik <gx:Playlist>, w którym umieszczamy już konkretne akcje. A oto spis co możemy konkretnie definiować w playliście:
 • poruszanie się do punktu <gx:FlyTo>
 • przerwy w trakcie lotu <gx:Wait>
 • zmiana właściwości obiektów <gx:AnimatedUpdate>
<gx:Tour>  
 <gx:Playlist>
  <gx:FlyTo>
   ..
  </gx:FlyTo>
  <gx:Wait>
   ..
  </gx:Wait>
  <gx:AnimatedUpdate>
   ..
  </gx:AnimatedUpdate>
 </gx:Playlist>
</gx:Tour>

gx:FlyTo - przemieszczanie się

Definiując akcję przemieszczania się w głównym węźle możemy umieścić:
 • czas trwania akcji <gx:duration> - w sekundach (mogą być podane ułamki)
 • typ przejścia do nowego punktu <gx:flyToMode> - dopuszczalne są dwie wartości:
 • smooth - pozwala na przechodzenie od punktu do punktu bez całkowitego hamowania kamery przy poszczególnych punktów
 • bounce - zarówno na starcie jak i na końcu punktu prędkość kamery jest zerowa
 • obiekt widoku <LookAt> lub <Camera>
<gx:FlyTo>
 <gx:duration>2.0</gx:duration>
 <gx:flyToMode>bounce</gx:flyToMode>
 <Camera>
  <longitude>16.380529</longitude>
  <latitude>50.335254</latitude>
  <altitude>2</altitude>
  <heading>90</heading>
  <tilt>71.600075</tilt>
  <range>2</range>
  <altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
 </Camera>
</gx:FlyTo>

gx:Wait - przerwa

Jeżeli w trakcie animacji chcemy dokonać chwilowej przerwy wówczas wykorzystujemy obiekt <gx:Wait>, a jako właściwość <gx:duration> podajemy ilość sekund przerwy.
<gx:Wait>
 <gx:duration>1.0</gx:duration>
</gx:Wait> 

gx:AnimatedUpdate - zarządzanie obiektami

Podczas animacji możemy chcieć mieć dostęp do modyfikacji różnych ustawień obiektów - w tym także do ich dodawania lub usuwania. W tym celu wykorzystujemy element <gx:AnimatedUpdate>. Umożliwia on modyfikację różnych elementów także w zmiennym czasie - np. skalowanie ikonki placemark'u. Wewnątrz tagu możemy umieścić dwie właściwości <gx:duration> jako czas trwania oraz <Update>, w którym definiujemy wprowadzane zmiany.

Dopuszczalne parametry dla tagu <Update> to:
 • <Change> - zmiana właściwości
 • <Create> - tworzenie obiektu
 • <Delete> - usuwanie obiektu
Dla tagu <Update> konieczne jest także zdefiniowanie właściwości <targetHref>, która wskazuje na plik KML lub KMZ, w którym jest dokonywana zmiana - może on także pozostać pusty, jednak koniecznie musi być znaleźć się w znaczniku.

Zmiana właściwości polega na podaniu nowej wartości właściwości do obiektu o zadanym id. Przykładem może być zmiana właściwości skali lub kolorów w arkuszu stylów - wówczas w nowej definicji stylów wystarczy podać id jako atrybut targetId.
<gx:AnimatedUpdate>
 <gx:duration>2.0</gx:duration>
 <Update>
  <targetHref></targetHref>
  <Change>
   <PolyStyle targetId="polystyle8">
    <color>00ff0000</color>
   </PolyStyle >
  </Change>
  <Change>
   <LineStyle targetId="linestyle8">
    <color>00ff0000</color>
   </LineStyle>
  </Change>
 </Update>
</gx:AnimatedUpdate> 
W przypadku tworzenia obiektu jako targetId podajemy docelowy element - w którym zostanie utworzony obiekt. Usuwanie traktuje atrybut targetId jako id obiektu, który chcemy usunąć.
<gx:AnimatedUpdate>
 <gx:duration>0.0</gx:duration>
 <Update>
  <targetHref></targetHref>
  <Create>
   <Document targetId="main">
    <Placemark id="placemark1">
     <styleUrl>#styl1</styleUrl>
     <visibility>1</visibility>
     <Polygon> 
      <extrude>0</extrude> 
      <altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode> 
      <outerBoundaryIs> 
       <LinearRing> 
        <coordinates> 
         2.3438905,48.853428,1
         2.343953,48.853428,1
         2.343953,48.8534066,1
         2.3438905,48.8534066,1
         2.3438905,48.853428,1
        </coordinates> 
       </LinearRing> 
      </outerBoundaryIs> 
     </Polygon> 
    </Placemark>
   </Document>
  </Create>
 </Update>
</gx:AnimatedUpdate>
Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób wykonania animacji zmiany właściwości - są one wykonywane jednocześnie - początek tego typu animacji zaczyna się od momentu zakończenia się ostatniej animacji flyTo lub Wait. Dokładny sposób kolejności wykonywania jest bardzo dobrze opisany w dokumentacji Google.

Jako przykłady do artykułu przygotowałem trzy animacje związane z obrotem kamery oraz wykorzystaniem zmiennych właściwości - umieszczona na Google Code.

Prześlij dalej:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz