Przeglądarki mobilne a Google Analytics

Przeglądarki na urządzeniach mobilnych niestety nie zawsze obsługują JavaScript. Może to być spowodowane ich ograniczeniami lub działaniem użytkownika, który celowo wyłączył uruchamianie skryptów na stronach. Niestety takie działanie powoduje, że standardowe śledzenie Google Analytics przestaje działać. Jednak jest sposób, aby nie rezygnować ze statystyk dla urządzeń mobilnych - wystarczy uruchomić kod śledzący po stronie serwera.Zasada śledzenia po stronie serwera z reguły polega na wstawieniu dynamicznie generowanego (przez serwer) obrazka. W tym przypadku przeglądarka także wysyła swoje dane (user-agent), więc mogą one być później dalej przesłane do Google w celu analizy.

Rozwiązanie zaproponowane przez Google opiera się na dodaniu pliku (w przypadku PHP) ga.php do głównego katalogu domeny - ten plik jest odpowiedzialny za generowanie obrazka oraz wysyłanie danych do Google.

Oprócz tego do strony musimy dołączyć kod generujący adres URL naszego obrazka - jest on także dostarczony przez Google:

<?php
 // Copyright 2009 Google Inc. All Rights Reserved.
 $GA_ACCOUNT = "KOD GOOGLE";
 $GA_PIXEL = "/ga.php";

 function googleAnalyticsGetImageUrl() {
  global $GA_ACCOUNT, $GA_PIXEL;
  $url = "";
  $url .= $GA_PIXEL . "?";
  $url .= "utmac=" . $GA_ACCOUNT;
  $url .= "&utmn=" . rand(0, 0x7fffffff);
  $referer = $_SERVER["HTTP_REFERER"];
  $query = $_SERVER["QUERY_STRING"];
  $path = $_SERVER["REQUEST_URI"];
  if (empty($referer)) {
   $referer = "-";
  }
  $url .= "&utmr=" . urlencode($referer);
  if (!empty($path)) {
   $url .= "&utmp=" . urlencode($path);
  }
  $url .= "&guid=ON";
  return str_replace("&", "&", $url);
 }
?>
Na koniec strony dodajemy jeszcze sam kod z obrazkiem i statystyki są włączone.

<?php
 $googleAnalyticsImageUrl = googleAnalyticsGetImageUrl();
 echo '<img src="' . $googleAnalyticsImageUrl . '" />';?>

W panelu Google Analytics jest specjalna zakładka Google Mobile, gdzie możemy odfiltrować ruch z normalnych komputerów od urządzeń mobilnych.

Prześlij dalej:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz